Co oferujemy?

 • Szkoła o profilu ogólnym
 • Kameralne warunki nauczania
 • Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych.
 • W naszej ofercie są:
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski
  • rosyjski
 • dogodna lokalizacja szkoły (dojazd metrem)
 • uczniowie objęci opieką psychologa szkolnego
 • Zajęcia z DUU – Doskonalenie Umiejętności Umysłowych pomagające uczniom w nauce, kontaktach z rówieśnikami jak i dorosłymi. Pozytywne nastawienie, które skutkuje lepszą koncentracją i lepszą nauką w szkole.
 • Stały kontakt z rodzicami – wszystkie problemu rozwiązywane są z pomocą psychologa szkolnego
 • Pomoc uczniom z dyslekcją i dysgrafią
 • Indywidualizacja nauczania
  W liceum oferujemy dodatkowe fakultety dla uczniów mających określone zainteresowania.
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
 • Dodatkowe zajęcia z przedmiotów kierunkowych (przygotowanie do egzaminów)