Plan lekcji

Plan zajęć - rok szkolny 2019/20
61 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego,
obowiązuje od 21.10.2019r.

W związku z realizacją przedmiotów rozszerzonych oraz lekcji z języków obcych zostały utworzone grupy na wf i basen. W Librusie został wprowadzony plan lekcji z podziałem na odpowiednie grupy.

Na te przedmioty uczniowie wychodzą z nauczycielem ze szkoły:
- w poniedziałek, środę i piątek o godzinie: 7:50
- w czwartek o godzinie: 14:30

Zmiany planu dotyczą klas:
- 1b (piątek - j.polski)
- 1c (wtorek - wos)
- 2a (wos, matematyka i j.polski)

Sheet 1 (Arkusz1)


Wychowawca p. Naczas p. Kulikowska p. Korościk p. Hipsz p. Feceneć p. Bochdankiewicz p. Rosłoniec
PN.lp. Kl I A KL I B KL I C KL I D KL II A KL III A KL III B
0 7.30-8.15 WF WF WOS R s.20 /j.ang R s.15 WOS R s.20/j.ang R s.15
1 8.15-9.00 informatyka s.17 WF WF WOS R s.20biologia R s. 9 j. angielski s. 15 j. polski s. 4
2 9.05-9.50 matematyka s. 14 informatyka s.17 j.hiszp p s.8 j. niemiecki s. 11/j.hiszp.pod s.8 WOS s.20/biologia R s. 9 j. angielski s. 15 j. polski s. 4
3 10.00-10.45 matematyka s. 14 godz. wych s. 20 j.hiszp ps.8 j. niemiecki s. 11/j.hiszp.pod s.8 biologia R s. 9 j. polski s. 4 j. angielski s. 15
4 10.55-11.40 biologia s. 9 j. polski s. 4 godz.wych s16 historia s. 20 j. angielski s. 15 matematyka s. 14 matematyka s. 14
5 11.50-12.35 godz. wych s. 8 j. polski s. 4 matematyka s. 16 historia s. 20 j.angielski s. 15 matematyka s. 14 matematyka s. 14
6 12.45-13.30 j. polski s. 5 matematyka s. 16 geografia s.8 j.angielski s.16 matematyka s. 14/hist R s.20 j.ang.R s.15 j.ang R s.15
7 13.40-14.25 j. angielski s. 20 j. angielski s. 15 j.polski s. 4 matematyka s. 16 j.polski s. 5 chem R s.9 / mat R s. 14/j.pol R chem R s.9 / mat R s. 14/j.pol R
8 14.30-15.15 j. angielski s. 20 j. angielski s. 15 matematyka s. 16 j.polski s.5 chem R s.9 /j.pol R s.4/mat R s.14 chem R s.9/j.pol R s.4/mat R
9 15.20-16.05 chem R s.9/mat R s.14 j.pol R s.4 j.pol R s.4
WT.lp. godz.
0 7.30-8.15 wos . S.4 WOS R s.20 geogr R s.8j.ros s.7 geogrR s.8j. ros. s. 7
1 8.15-9.00 historia s.20 matematyka s. 16 geogr R s.8 j. niems 11 / j. fr R 5 / j. ros 7/wosR j. niems 11 /j. ros 7/wos R s.4
2 9.05-9.50 wos s. 4 matematyka s. 16 godz.wych s.5 hist R s.20/geogr R s.8 j. niem s. 11 / j. frR s. 4/ j. ros s. 7 j. niems 11 /j. ros s. 7
3 10.00-10.45 wos s. 4 matematyka s. 16 wok s. 5 j.niem s. 11 / j.fr s. 7 / j. ros s. 1 geografia R s. 8/hist R s.20 geografia R s. 14/hist R s.20
4 10.55-11.40 wos s. 4 matematyka s. 16 wok s. 5 biologia s. 9 j.niem s. 11 / j.fr s. 7/ j. ros s.1 hist R s. 20/j hist R s. 20
5 11.50-12.35 geografia s. 8 historia s. 20 informatyka s.17 j. polski s. 5 biol R s.9/WOS R s.4 biol R s. 9/WOS R s.4
6 12.45-13.30 historia s. 20 geografia s. 8 j.rosyjski gr 2 s.7 j. polski s. 5 biol R s. 9 /Wos R s.4 biol R.s.9/WOS R s.4
7 13.40-14.25 j. angielski s. 9 j. angielski s. 15 j. rosyjski gr. 2 s. 7 WOS s.4 mat wyr. j.pol F s.5
8 14.30-15.15 j. angielski s. 9 j. angielski s. 15 j.rosyjski gr 2 s.7 j.pol F s.5
9 15.20-16.05 matematyka s. 14
ŚR.lp. godz.
0 7.30-8.15 j. niemiecki s. 11 chem R s.14
1 8.15-9.00 j. niem.pod s11 j. niem. pod.s. 11 informatyka s.17 chem. R s.14
2 9.05-9.50 j. niemi.pods. 11/chemia R s.14 j. niemi.pod. s. 11 fizyka s. 9 hist R s.20 chem R s.14 chem R s.14
3 10.00-10.45 fizyka s.9 historia s. 20 chemia s.14 chem R s.14 chem R s.14
4 10.55-11.40 chemia s.14 etyka s. 20 / religia s. 7 j.polski s. 4 etyka s. 20 / religia s. 7 et s. 20 / rel s. 7/ fiz R s.9 et s. 20 / rel s. 7/j.hiszp JMP et 20 / rel s. 7
5 11.50-12.35 j. polski s. 5 etyka s. 20 / religia s. 7 chemia s 14 etyka s. 20 / religia s. 7 et s.20 / rel s.7 / fiz R s. 9 et s. 20 / rel s. 7/j.pol R s.4/j.hiszp JMP et 20 / rel. 7/ j. niem S s.11/j.polR s.4
6 12.45-13.30 etyka s. 20 / religia s. 7 chemia s.14 etyka s. 20 / religia s. 7 zaj. z psychologiem s.8 j. polski s. 5 j. polski s. 4 j. hiszp s. 8/ fiz R s. 9/ j. niem S s. 11
7 13.40-14.25 basen basen etyka s. 20 / religia s. 7 basen j. polski s. 5 j. polski s. 4 j. hiszp s. 8/ fiz R s. 9 / j. niem S s. 11
8 14.30-15.15 basen basen?j. hiszp(Mateusz) s. 9 j. hiszp gr. 1 s. 9 basen matematyka s.14 j. polski s. 4 j. angielski s. 15
9 15.20-16.05 j. hiszpanski (Mateusz) s. 9 j. hiszp gr. 1 s. 9 matematyka R s.14 j. polski s. 4
CZ.lp. godz. g.wych. S.15
0 7.30-8.15 geor R s.8 geogr R s.8
1 8.15-9.00 j. polski s. 5 biologia s.7 fizyka s.9 j. wl s. 16 /j.fr s.7/j.niem s.11 historia R s. 20/geogr R s.8 j historia R s. 20 geogr R s.8
2 9.05-9.50 j. polski s. 5 fizyka s. 9 biologia s.7 j. wl s.16/j.francuski s.7 historia R s.20/j.niem s.11 historia R s. 20/j.niem s.11
3 10.00-10.45 j. niem 11 /fr 4/wl s16//hisz.po4 j. wl s. 16 / j. niem s. 11/j.hiszpod j.angielski s. 15 j. francuski s. 7 j. polski s. 5 przyr. s. 8/ hist i spol s. 20 przyroda s. 8/ hist i spol s. 20/fizR
4 10.55-11.40 j. niem 11 /fr 4/wl s16//hisz.po4 j. wl s. 16 / j. niem s. 11/j.hiszpod j.angielski s. 15 j. francuski s. 7 godz. wych s. 5 / fiz R s. 9 przyr s. 8/ hist i spol s. 20/ przyroda s. 8 / hist i spol s. 20
5 11.50-12.35 fizyka R s.9 j. wl s. 16 / j. ros. gr. 1 s. 11 j. angielski s. 15 przyr s. 8/ hist i spol s. 20 j. fran s. 7
6 12.45-13.30 bioliogia R s.9 j. wl s. 16 / j. ros.gr. 1 s. 11 j. angielski s. 15 przyr s. 8 / hist i spol s. 20/ j. fran s. 7/rel s.7 rel s.7/fizyka R s. 9
7 13.40-14.25 basen j. angielski R s.15 /basen biol R s. 9 / mat R s. 14 biolR s9 / matR s14
8 14.30-15.15 WF WF basen j. angielski R s.15 /basen biol. R s.9/ mat R s.14//WF biol R s9 / mat R s14/WF
WF WF mat R s 14/WF mat R s14/WF
PT.lp. godz.
0 7.30-8.15 geografia s. 8 WF j. ang R s. 15/ mat R s. 14.WF j.ang R s.15/matR s.14/WF
1 8.15-9.00 geografia R s. 8 j.polski s.4 historia s.20 j.angielski s.16 WF ang R s. 15/ mat R s. 14/WF ang R s.15/matR s.14/WF
2 9.05-9.50 matematyka s. 14 filozofia s.20 j.angielski s. 5 matematyka s. 16 j. angielski s. 15 j. polski s. 4
3 10.00-10.45 matematyka s. 14 historia s. 20 j.angielski s. 5 matematyka s. 16 geografia R s. 8 j. angielski s. 15 j. polski s. 4
4 10.55-11.40 historia s. 20 matematyka s. 16 j. polski s. 4 j. polski s. 5 j.hiszp s.8 matematyka s. 14 j. angielski s. 15
5 11.50-12.35 filozofia s.20 matematyka s. 16 j. polski s. 4 j. polski s. 5 j.hiszp s.8 matematyka s. 14 j. angielski s. 15
6 12.45-13.30 zaj. z psychologiem s.20 j. polski s. 4 j., hiszpanski gr. 2 s. 8 j. angielski s. 15 j. polski F s. 5 matematyka s. 14
7 13.40-14.25 j. polski s. 4 j., hiszpanski gr. 2 s.8 j. angielski s. 15 j. polski F s. 5 matematyka s. 14
8 14.30-15.15 basen basen matematyka s. 14/basen j.polski s.4/basen basen
9 15.20-16.05 basen basen j. angielski R s. 15/basen basen / g.wych s.14 basen