Spotkania z rodzicami

Najbliższe planowane spotkanie z rodzicami odbędzie się wg. następujących dat:

15/12/2016 zebranie z rodzicami o godz. 18.00

Zapraszamy również do indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły