Co? Gdzie? Kiedy?

Co? Gdzie? Kiedy?

Data Wydarzenie
14.10.2016 Dzień Nauczyciela – wybór najsympatyczniejszego nauczyciela szkoły oraz głosowanie w formie ankiety na nauczyciela idola, przyjaciela, piłę, żartownisia, itp. Pracownik z największą ilością głosów otrzymuje upominek, pracownicy pracujący powyżej 2 lat – nagroda specjalna (Oscar Nauczycielski)
10.11.2016 Apel z okazji Święta Niepodległości
2.12.2016 Światowy Dzień AIDS (1.12.2016) – zajęcia warsztatowe
22.12.2016 Wigilia szkolna – spotkania w salach, wręczanie prezentów w ramach zespołów klasowych (losowanie na początku grudnia)
14.02.2017 Walentynki – poczta walentynkowa

13.02 i 14.02 (do godz 9:00) wystawiona zostanie skrzynka pocztowa, do której uczniowie składają listy adresowane do kolegów, koleżanek, pracowników szkoły. W dniu 14.02 na 3 lub 4 godz lekcyjnej, listonosz dostarczy przesyłki do klas

24.02.2017 Ogólnopolski Dzień Walki z depresją – zajęcia warsztatowe
17.03.2017 Dzień Św Patryka – uczniowie, którzy przyjdą ubrani na zielono, zostaną zwolnieni z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych, nie są wyciągane konsekwencje za nieprzygotowanie i brak pracy domowej
24.03.2017 Święto Szkoły. Przywitanie wiosny.
12.04.2017 Szkolne Śniadanie Wielkanocne – spotkania w wychowawcami w salach
28.04.2017 Święto Konstytucji 3 Maja
1.06.2017 Dzień Dziecka – piknik (np. w Lasku Kabackim) – grill, zabawy zespołowe, mecz siatkówka/piłka nożna pomiędzy gimnazjalistami a licealistamiPlanowane wycieczki/akcje szkolne:
– Zajęcia warsztatowe „Zjawisko cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień”
– „Żyć w klasie i przetrwać” – zajęcia dla klasy 1 gimnazjum – warsztaty (prawdopodobnie 19.10 lub 16.11)
– „Być kobietą”  – zajęcia dla uczennic liceum – warsztaty
– „Antystres” – zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – warsztaty
– „Kibic – program profilaktyczno-edukacyjny Komendy Stołecznej Policji”
– Dni Otwarte w Sądzie (proponowane terminy: 21.10 – gimnazjum, 2.12 – liceum)
– Centrum Nauki Kopernik
– wyjścia na spotkania z coachami (psychologowie i pedagogowie)
– udział w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, warsztaty)
– spotkanie z przedstawicielami Służby Zdrowia w celach profilaktyki zdrowotnej
– „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” – zbiórka darów dla gimnazjalistów w Grzymałkowie
– zbiórka WOŚP
– Akcja dla hospicjum onkologicznego „Pola Nadziei” – sadzenie cebulek żonkili z Burmistrzem Ursynowa

 

Wewnątrzszkolne korepetycje – lepsi/starsi uczniowie pomagają słabszym, mającym problemy
Zajęcia z konstruowania gier planszowych – spotkania z osobami chętnymi i z mającymi pomysły na gry planszowe.
Tworzenie gier z dostępnych materiałów. Każdy może tworzyć swoje gry, ustalać zasady. W gry np. będzie można grać
podczas pikniku 1.06.2017
Szczęśliwy numerek – każdego dnia wybierany i wywieszany. Osoba z klasy, która kryje się pod tym numerkiem
zwolniona jest z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych, nie są wyciągane konsekwencje za
nieprzygotowanie i brak pracy domowej.
Dzień odkrywców – raz w miesiącu/raz na dwa miesiące, np. w piątek nie ma zajęć edukacyjnych w klasach. Zamiast
tego są inne zajęcia, np. wypad do kina, zajęcia grupowe (np. tworzenie czegoś), gry i zabawy zespołowe, dzień sportu
itp. — Ola Cendrowska (połączone z klubem podróżnika)
Godzina korekcyjna (raz/dwa razy w tygodniu) – dla chętnych, uczniowie którzy potrzebują pomocy z lekcjami
mogą przyjść i pomoże im się w opanowaniu materiału (ewentualnie regularna obecność może podwyższyć ocenę na
koniec semestru/roku) – np. u pedagoga
Doskonalenie umiejętności czytania/czytania ze zrozumieniem – dla chętnych, uczniowie którzy chcą poćwiczyć
umiejętność płynnego czytania bądź mających z czytaniem problem mogą ćwiczyć te umiejętności (ewentualnie
regularna obecność może podwyższyć ocenę na koniec semestru/roku) – np. u pedagoga