Podręczniki szkolne

Podręczniki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego, Niepublicznego Gimnazjum nr 37 im. Stefana Kisielewskiego i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 im. Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

Podręczniki dla   Niepublicznego Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa VII

L.p. Przedmiot Wydawnictwo Autorzy Tytuł
1. Język polski Nowe Słowa na start 7 podręcznik Kościerzyńska

Chmiel

Szulc

   Nowa Era
2. Język angielski 1. Teen Explorer 7 podręcznik

2.Teen Explorer 7 ćwiczenia

  A.Bondis

P.McElmuray

Nowa Era

Nowa Era

3. Język hiszpański Draco    Explora kl. VIII
4. Muzyka
5. Plastyka Nowa Era Jadwiga Lukas Krystyna Onak Do dzieła
6. Historia GWO T. Malkowski Historia 7
7. Geografia Nowa Era R. Malarz Planeta Nowa 7 – podręczni do 7 klasy + ćwiczenia Planeta Nowa 7
8. Biologia 1.Puls życia 7 podręcznik

2. Plus życia 7 ćwiczenia

Nowa Era

Nowa Era

9. Chemia 1. Chemia Nowej Ery 7 podręcznik

2. Chemia Nowej Era 7 ćwiczenia

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Mańska

E.Mengel

Nowa Era

Nowa Era

10. Fizyka Nowa Era Kulawik Spotkania z fizyką
11. Matematyka GWO M. Dobrowolska    Matematyka z plusem 7
12. Informatyka
13. EDB
14. etyka
15

16 .

Religia

Technika

Nowa Era

Urszula Białka Zajęcia techniczne

 

Podręczniki dla   Niepublicznego Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa VIII

L.p. Przedmiot Wydawnictwo Autorzy Tytuł
1. Język polski Nowe Słowa na start 8 podręcznik Kościerzyńska

Chmiel
Szulc

   Nowa Era
2. Język angielski English Class B1 Pearson Suzanne Gaynor, Arek Tkacz, Carolyn Barraclough Pearson
3. Język hiszpański Draco    Explora kl. VIII
4. Muzyka
5. Plastyka
6. Historia GWO T. Malkowski Historia 8

„ Podróże w czasie „

7. WOS Operon E.Dobrzycka

K.Makara

Podręcznik klasa VIII

Wiedza o społeczeństwie

8. Geografia Nowa Era T.Rachwał

D.Szczypiński

Planeta Nowa 8 – podręczni do 7 klasy + ćwiczenia Planeta Nowa 8
9. Biologia 1.Puls życia 8 podręcznik SP

2. Plus życia 8 ćwiczenia SP

Nowa Era

Nowa Era

10. Chemia 1. Chemia Nowej Ery 8podręcznik

2. Chemia Nowej Era 8 ćwiczenia

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Mańska
E.Mengel

Nowa Era

Nowa Era

11. Fizyka Nowa Era Ornat Spotkania z fizyką 8
12. Matematyka GWO M. Dobrowolska    Matematyka z plusem 8
13. Informatyka
14. EDB
15. religia
16. etyka

 

Podręczniki dla   Niepublicznego Gimnazjum nr 37 Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa III ag

Wydawnictwo Autorzy Tytuł
1. Język polski Stentor    „ Po polsku „

„ Jest tyle do powiedzenia „

2. Język angielski Milenium M.Rosińska

G.Śpiewak

Egzamin gimnazjalny – repetytorium z teksami
3. Język francuski Hachette C Himber Adosphere
4. Język niemiecki Lektor Klett Giorgio Motta Megnet Smart 2;3
5. Język rosyjski WsiP B.Gawęcka- Ajchel Echo 3
6. j. włoski
7. Język hiszpański Draco Małgorzata Spychała Descubre A 1,2

Descubre A 1,2

8. Geografia Nowa Era J.Kop M. Kucharska

A. Witek – Nowakowska

Świat bez tajemnic klasa III
9. Fizyka Zamka    Pod redakcja B. Saganowskiej    Świat fizyki 3
10. Biologia Nowa Era      M. Jefimiw Puls życia 3 – podręcznik

Puls życia 3 – ćwiczenia

11. Historia GWO T. Małkowski

J. Rześniowiecki

Podróże w czasie historia III
12. WOS OPERON Dobrzycka , Makara, WOS – podręcznik
13. Chemia Nowa Era J.Kulawik , T.Kulawik „ Chemia Nowej Ery 3 „ podręcznik + zeszyt ćwiczeń
14. Matematyka GWO Pod red Dobrowolskiej    Matematyka z plusem 3
15. Edb
16. Informatyka
17. Etyka
18. Religia

 

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa I al.

Wydawnictwo Autorzy Tytuł
1. Język polski Nowa Era M.Chmiel,

A.Równy

„ Ponad słowami „

klasa I ( cz. I i II )

2. Język angielski Nowa Era J. Naunton

A. Łubecka

New Me 2 Student’s book+ workbook
3. Język niemiecki Lektor Klett Giorgio Motta Exakt fur Dich
4. Język włoski Edilingua T.Marin

A.Albano

  Progtetto italiano
5. Język rosyjski PWN M.Wiatr – Kmieciak Wot i my 1
6 Język francuski WSiP FrancoFolie 1
7. Język hiszpański Draco Małgorzata Spychała Descubre A 1 . 1
8. Historia Nowa Era Roszak , Kłaczkow Poznać przeszłość Wiek XX w

zakres podst.

9. WOS Nowa Era    W centrum uwagi – zakres podstawowy
10. Chemia Nowa Era R. Hassa
Mrzigot
J. Mrzigot
To jest chemia – poziom podst.
11. Matematyka Nowa Era MATeMAtyka Matematyka 1 zakres podstawowy
12. Fizyka Zamkor    Pod redakcją Fijałkowskiej Świat fizyki
13. Geografia Nowa Era R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii
14. Biologia Nowa Era E.Bonar

W.Krzesiowiec – Jeleń

S.Czechowski

Biologia na czasie – zakres podstawowy

+ karty pracy

15.. Podstawy przedsiębiorczości Nowa Era Krok w przedsiębiorczość
16. Etyka .
17. Religia
Elementy prawa
18. WOK

 

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa II al.

L.p. Przedmiot Wydaw. Autorzy Tytuł
Nowa Era M.Chmiel,

A.Równy

„ Ponad słowami „ klasa 2 cz. I i II
2. Język angielski Nowa Era M. Inglot, I. Michalak Destination Matura 2015. Repetytorium maturalne z jęz. Angielskiego p. podstawowy
3. Język niemiecki Lektor Klett Giorgio Motta Exakt fur Dich 1;2
4. Język hiszpański Draco Małgorzata Spychała Descubre A 1,2

Descubre A 1,2

5 Język włoski Edilingua T.Marin

A.Albano

Progtetto italiano
6. Język francuski WSiP FrancoFolie 1 , 2 ( kontynuacja )
7. Język rosyjski PWN Wiatr , Kmieciak Wot i My 2 – podręcznik
8. Matematyka Nowa Era Matematyka 2 – zakres podstawoy
9. Matematyka rozszerzona Nowa Era Matematyka 2 – zakres rozszerzony
10. Historia i społeczeństwo Nowa Era Poznać Przyszłość – wątki . Ojczysty Panteon. Rządzący – rządzenie
11. Historia rozszerzona Nowa Era R.Kulesza , K.Kowalewski

P.Klint, P. Galik

„ Zrozumieć przeszłość „ cz. I , cz. II
12. Historia filozofii Operon M.Gajewska Filozofia I – Podręcznik. Zakres rozszerzony. liceum
13. WOS rozszerzony Nowa Era A.Janicki

J. Kięczkowska

M. Menz

W centrum uwagi cz. I
14. Geografia rozszerzona Nowa Era R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii 1
15. Chemia rozszerzona Nowa Era M. Litwin

Sz.Styka- Wlazło

J. Szymańska

To jest chemia 1 zakres rozszerzony
16. Przyroda Nowa Era Przyroda część 1 i 2
17. Informatyka
18. Etyka
19. Religia
20. Biologia rozszerzona Nowa Era Biologia na czasie 1 + maturalne karty pracy 1 i 2
21. Fizyka rozszerzona Nowa Era Zbiór zadań

 

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2018/2019

Klasa III abl.

L.p. Przedmiot Wydawnictwo Autorzy Tytuł
1. Język polski Nowa Era M.Chmiel,

A.Równy

E. Nurkowski – Traugutt

„ Ponad słowami „ klasa 3
2. Język angielski Nowa Era Repetytorium maturalny z j. angielskiego p. podstawowy
3. Język niemiecki Lektor Klett Giorgio Motta Exakt furDich 2;3
4. Język włoski Edilingua T.Marin

A.Albano

  Progtetto italiano junior ( 2 i 3 )
5. Język rosyjski PWN M.Wiatr – Kmiecicka

S.Wujec

Wot i my 3
6. Język hiszpański Draco    Descubre A1.2
7. Język francuski WSiP

CLE inter nationale

J.Gierardet    Francofole 2

roz.ECHO 2 edycja B1.1

8. Matematyka Nowa Era Matematyka 3 – zakres podstawowy
9. Matematyka rozszerzona Oficyna Edukacyjna Pazdro Matematyka 2 , 3 – zakres rozszerzony
10. Historia rozszerzona Nowa Era P. Galik

J. Kłaczow

A. Zielińska

Zrozumieć przeszłość cz. III i IV
11. Historia filozofii Operon M. Gajewska

K. Sobczak

Filozofia I
12. Historia i społeczeństwo Nowa Era K.Kłodziński

J. Centek

Poznać świat – „ Europa i świat „

Poznać przeszłość – „Wojna i wojskowość „

13. Chemia rozszerzona Nowa Era M.Litwin

Sz.Styka – Wlazło

J.Szymańska

To jest chemia 2 zakres rozszerzony
14. Biologia rozszerzona Nowa Era Biologia na czasie 2 i 3 + maturalne karty pracy
15. Geografia rozszerzona Nowa Era R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii 1
16. Fizyka rozszerzona
17. Informatyka rozszerzona
18. WOS – rozszerzony Nowa Era L. Czechowska

A.     Janicki

B.      K.Święcicki

W centrum uwagi cz. II
19. WOK
20. Etyka
21.. Religia
22. Podstawy przedsiębiorczości