Sprawdziany

29/05/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – klimat, roślinność i gleby strefy gorącej. podręcznik str 86 – 125 z naciskiem na temat 6. Składniki pogody i klimatu – wpływ szerokości geograficznej, prądów morskich, wysokości n.p.m. na klimat

Gimnazjum
30/05/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – historia – dział IV ” Pierwsza Rzeczpospolita ” – podręcznik str 196 – 252

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 2ag – fizyka – elektrostatyka

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – fizyka – I, II, III zasady dynamiki swobodne spadanie

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 2ag – geografia – przemysł: – źródła energii, – gałęzie przemysłu, – czynniki lokalizacji

Gimnazjum
22/05/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – planimetria

Liceum
18/05/2017

sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – funkcje trygonometrytczne kata ostrego .

Gimnazjum
11/05/2017

kartkówka: klasa 1 ag i 2 ag – język rosyjski – nazwy kolorów. Podręcznik s.49 oraz notatka podyktowana do zeszytu.

Gimnazjum
25/04/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – biologia – układ wydalniczy człowieka, budowa i funkcje, higiena i choroby.

Gimnazjum
24/04/2017

kartkówka: klasa 2 ag – geografia – rolnictwo;
– warunki rozwoju rolnictwa
– główne uprawy
– główne rejony hodowli

Gimnazjum
27/04/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – język niemiecki – lektion 5. Słownictwo – przedmioty szkolne, przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole. Określenie upodobań dotyczących przedmiotów szkolnych. Gramatyka: szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym; rzeczowniki złożone; odmiana czasowników z rozdziału. Przeczenie „nicht” i ” kein”. Rodzajniki określone jako zaimki wskazujące; zaimki dzierżawcze; rodzaj rzeczowników.

Gimnazjum
10/04/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – poprawa pracy klasowej – ciąg geometryczny

Liceum
06/04/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – funkcje trygonometryczne str 156 – 177

Liceum
27/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – strona czynna i bierna

Liceum
27/03/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – język angielski – strona czynna i strona bierna

Liceum
23/03/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – język angielski – rozdział 5

Gimnazjum
24/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – strona bierna

Liceum
24/03/2017

kartkówka: klasa 2 al – język angielski – p. poziom rozszerzony – słownictwo szkoła

Gimnazjum
20/03/2017

kartkówka: klasa 3 al i 3 bl – język polski – ” Inny świat ” i ” Tango ” – wypracowanie klasowe

Gimnazjum
09/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język rosyjski – ćw. 1 i 2 str 25,  ćw.3 str 28, ćw 6 str 29 z zeszytu ćwiczeń

Gimnazjum
06/03/2017

kartkówka: klasa I ag – historia – str 126 – 139

Gimnazjum
16/03/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – ciągi geometryczne

Liceum
13/03/2017

sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – poprawa pracy klasowej – figury podobne

Gimnazjum
20/03/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – historia – dział III – wczesna epoka nowożytna – podręcznik str 124 – 195

Gimnazjum
06/03/2017

sprawdzian: klasa III ag – historia – Polska pod zaborami . podręcznik str 182 – 233

Gimnazjum
10/02/2017

sprawdzian: KLASA 1 LO – język angielski  – notatka

Liceum
03/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – PHRASE BANK

Liceum
06/02/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – język angielski – użycie : shoud, hare to, must ( czasowniki modalne)

Liceum
09/02/2017

sprawdzian: klasa 2 ag , 1ag – język rosyjski – liczebniki od 0 – 100 . Podręcznik str 30 + notatka z zeszytu

Gimnazjum
06/02/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – historia – Dział III – Starożytna Grecja – podręcznik str 62 – 125

Gimnazjum
30/01/2017

sprawdzian: klasa 2ag – WOS – dział I System polityczny państwa polskiego  – podręcznik str 6 – 56

Gimnazjum
31/01/2017

sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – figury podobne

Gimnazjum
08/02/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – WOS – Dział : Naród i społeczeństwo – podręcznik  str 48 – 78

Gimnazjum
02/02/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – Ciągi liczbowe str 105 – 130 – Ciąg arytmetyczny
sprawdzian: klasa 3 ag – język angielski – rozdział 12 – Nauka i technika

Liceum
02/02/2017

sprawdzian: klasa III LO – historia i społeczeństwo – dział : Europa odkrywa świat – podręcznik str 60 – 89
sprawdzian: klasa 2 ag – matematyka – układy równań – podręcznik str 96 – 124

Liceum
25/01/2017

Kartkówka: klasa 2 al – język rosyjski – zaimki przeczące str 19 z podręcznika
sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – rozszerzenie : 1. Równania i nierówności z wartością bezwzględną 2. zadania tekstowe 3. Równania kwadratowe z parametrem
sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – poprawa pracy klasowej : 1. Układy równań 2. Zadania tekstowe 3. Obliczenia procentowe 4. Funkcje

Liceum
26/01/2017

Sprawdzian: klasa 1ag i 2 ag – język rosyjski – czasowniki I koniugacji str 20 – 21; strona 24 ćwiczenie 4 + materiał podyktowany do zeszytu

Gimnazjum
23/01/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – obliczanie czasu słonecznego i strefowego na podstawie zadań z zeszytu ćwiczeń str 37,40,41,43

Gimnazjum
19/01/2017

sprawdzian: 19.01.- klasa II ag – język angielski – UNIT 7 (crimes, body, Present Perfekt)

Gimnazjum
16/01/2017

sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – 1. Równania i układy równań. 2. Obliczenia procentowe. 3 Zadania tekstowe. 4. Funkcje

Gimnazjum
20/01/2017

Sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – sprawdzian: użycie przedimków: a, an, the, -; słownictwo: transport

Liceum
17/01/2017

Sprawdzian:  klasa 2 LO – historia społeczeństwo – dział III – Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów – podręcznik – str 58-94
Sprawdzian: klasa 1 LO – fizyka – budowa atomu wodoru – str 126 – 147 podręcznik

Liceum
10/01/2017

Sprawdzian: klasa – 3 ag – język angielski – rozdział 11 ( zdrowie )

Gimnazjum
09/01/2017

Kartkówka: klasa 1ag – historia – ” w państwie wojowników „

Gimnazjum
21/12/2016

Sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – podręcznik str 73 – 103

Liceum
19/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 al – język angielski – stopniowanie przymiotników i przysłówków

Liceum
19/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 LO – język niemiecki – MIESZKANIE

Liceum
19/12/2016

Poprawa sprawdzianu: klasa 3 ag – matematyka – str 103 – 133 ” Figury na płaszczyźnie „.

Gimnazjum
15/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 ag – język niemiecki :
1. zainteresowania i aktywności w czasie wolnym
2. odmiana czasowników
3. zaimki dzierżawcze 4. zdanie oznajmujące ( szyk prosty i przestawny )

Gimnazjum
15/12/2016

zebranie z rodzicami – o godz. 18.00

Liceum
13/12/2016

Sprawdzian: klasa 3 al – matematyka – zestaw IX – XII

Liceum
13/12/2016

Kartkówka: klasa 3 bl – język niemiecki – Turystyka – zwiedzanie miast, obiekty, zabytki,pytanie o drogę

Liceum
13/12/2016

Sprawdzian: klasa II ag – historia – dział II – podręcznik str 84 – 123

Gimnazjum
09/12/2016

Sprawdzian: klasa 3 bl – matematyka – zestaw V – VIII

Liceum
09/12/2016

Kartkówka: klasa 2al – język niemiecki – Turystyka – zwiedzanie miast, obiekty, zabytki,pytanie o drogę

Liceum
08/12/2016

odbędzie się Szkolny Etap Olimpiady Języka Rosyjskiego

Gimnazjum
08/12/2016

Sprawdzian: klasa 3ag – język rosyjski – str 12 i 13 z podręcznika

Gimnazjum
06/12/2016

Wycieczka do Londyna

Gimnazjum
05/12/2016

Kartkówka: klasa 1 LO – j.angielski – Present Perfekt Simple i Present Perfekt Continuous

Liceum
05/12/2016

Sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – figury na płaszczyźnie str 102 – 132

Gimnazjum
01/12/2016

Kartkówka:
klasa 1 ag – język rosyjski – str 16 i 17 z podręcznika
klasa 2 ag – język rosyjski – ćw. 3 strona 66 z podręcznika

Gimnazjum
30/11/2016

Sprawdzian: klasa 3 al, 3 bl, 2 al – język rosyjski – podręcznik str 12 – 13

Liceum
30/11/2016

Sprawdzian: klasa 1ag – fizyka – str 67 – 82

Gimnazjum
28/11/2016

Sprawdzian: klasa III ag – Dział II – ‚ Uratować Rzeczpospolitą ” – podręcznik – str 68 – 107

Gimnazjum
28/11/2016

Kartkówka: klasa 2 ag – geografia – stolice państw europejskich

Gimnazjum
25/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :

przedmioty dodatkowe – 9.00 – 18.00

Liceum
24/11/2016

Sprawdzian: III bl – WOS – I rozdział : Społeczeństwo

Gimnazjum
24/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– j.obcy – 9.00 – podst. – 120 min
– j.obcy – 14.00 – rozsz. – 150 min

Liceum
23/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– matematyka – 9.00 – podst. – 170 min
– matematyka – 14.00 – rozsz. – 180min

Liceum
23/11/2016

Sprawdzian: klasa 1ag – WOS – Dział I str 6 – 45

Gimnazjum
22/11/2016

Egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– 9.00 – j.polski podst. – 170 min
– 14.00 – j.polski rozsz. – 180 min

Liceum
22/11/2016

Sprawdzian: klasa 2 LO – historia i społeczeństwo – dział II – Za panowania Piastów i Jagiellonów – str 30 – 56

Liceum
21/11/2016

Lekcja historii dla kl.ILO i IILO na Pawiaku w tym spotkanie z byłym więźniem Pawiaka, wyjście po 3-ciej godz. lekcyjnej

Gimnazjum
21/11/2016

Sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – Mapa jako źródło informacji geograficznej
Kartkówka:
klasa 2 ag – geografia – Mapa fizyczna Europy
klasa 2 al – geografia rozszerzona – Ruchy Ziemi – zadania

Gimnazjum
17/11/2016

Sprawdzian: klasa 1 LO – matematyka – matematyka – ” Język matematyki ” – podręcznik str 56 – 92

Liceum
15/11/2016

Sprawdzian: klasa III bl – historia – I rozdział podręcznika – Europa i Świat po 1815 r

Gimnazjum
14/11/2016

godz. 11.00 – warsztaty dla uczniów liceum i III gimnazjum w Muzeum Niepodległości : ” Dialogi o Niepodległej … – patriotyzm świadomości młodych warszawiaków”

Gimnazjum
09/11/2016

Sprawdzian z historii: klasa 2 ag – historia – Dział I ” Polska Piastów ” – podręcznik str 8 – 83

Gimnazjum
08/11/2016

Sprawdzian – klasa 3 LO – język niemiecki – jedzenie i picie

Liceum
08/11/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – III bl , 4 i 5 g.lek – I al

Gimnazjum
08/11/2016

PILNE : zebranie z rodzicami o godz. 18.00

Gimnazjum
07/11/2016

Sprawdzian: klasa I LO – Dział Obywatel – podręcznik str 6 – 52

Liceum
07/11/2016

Sprawdzian: klasa 2 ag – matematyka – pierwiastki – podręcznik str 42 – 58

Gimnazjum
04/11/2016

Eliminacje szkolne OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO o godz. 10.00

Liceum
03/11/2016

Kartkówka
klasa 1 LO – język rosyjski – podręcznik str 12 – 15
klasa 1 ag – język rosyjski – słownictwo ćwiczenie 4a str 12 i ćwiczenie 7 str 13
klasa 2 ag – język rosyjski – ćwiczenie 7a i ćwiczenie 9 str 60

Liceum
28/10/2016

klasa 3 ag – biologia – sprawdzian – rozdział I – tematy 1, 2, ,3 , 4 ,

Gimnazjum
26/10/2016

klasa 3 ag – fizyka – prąd elektryczny

Liceum
25/10/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – II ag + III ag , 4 i 5 g.lek – II al

Liceum
18/10/2016

Warsztaty dla klasy I al w MOP ul. Boryszewska 4
Zbiórka pod szkołą godz 7.40
Powrót do szkoły około 10.40
Opiekun Robert Korościk.

Liceum
18/10/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – I ag , 4 i 5 g. lek – III al

Gimnazjum
10/10/2016

liczby i działania – podręcznik str 10 – 55

Gimnazjum
05/10/2016

Dział I – „Liczby rzeczywiste” – podręcznik str 10 – 55

Gimnazjum
04/10/2016

MAGNET SMART 1 : LEKTION 4 : opisywanie charakteru i wyglądu innych osób; określenie miejsca spotkań; nazwy instrumentów muzycznych .
GRAMATYKA : celownik i biernik

Liceum
03/10/2016

dział I – „Upadek Starego ładu” – podręczni str 8 – 67 .

Gimnazjum
03/10/2016

„Potęgi” – podręcznik str 10 – 42

Gimnazjum
16/09/2016

2A – Sprawdzian z Fizyki
3B – Niezapowiedziana kartkówka z matematyki

Gimnazjum
29/05/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – klimat, roślinność i gleby strefy gorącej. podręcznik str 86 – 125 z naciskiem na temat 6. Składniki pogody i klimatu – wpływ szerokości geograficznej, prądów morskich, wysokości n.p.m. na klimat

Gimnazjum
30/05/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – historia – dział IV ” Pierwsza Rzeczpospolita ” – podręcznik str 196 – 252

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 2ag – fizyka – elektrostatyka

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – fizyka – I, II, III zasady dynamiki swobodne spadanie

Gimnazjum
17/05/2017

sprawdzian: klasa 2ag – geografia – przemysł: – źródła energii, – gałęzie przemysłu, – czynniki lokalizacji

Gimnazjum
22/05/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – planimetria

Liceum
18/05/2017

sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – funkcje trygonometrytczne kata ostrego .

Gimnazjum
11/05/2017

kartkówka: klasa 1 ag i 2 ag – język rosyjski – nazwy kolorów. Podręcznik s.49 oraz notatka podyktowana do zeszytu.

Gimnazjum
25/04/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – biologia – układ wydalniczy człowieka, budowa i funkcje, higiena i choroby.

Gimnazjum
24/04/2017

kartkówka: klasa 2 ag – geografia – rolnictwo;
– warunki rozwoju rolnictwa
– główne uprawy
– główne rejony hodowli

Gimnazjum
27/04/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – język niemiecki – lektion 5. Słownictwo – przedmioty szkolne, przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole. Określenie upodobań dotyczących przedmiotów szkolnych. Gramatyka: szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym; rzeczowniki złożone; odmiana czasowników z rozdziału. Przeczenie „nicht” i ” kein”. Rodzajniki określone jako zaimki wskazujące; zaimki dzierżawcze; rodzaj rzeczowników.

Gimnazjum
10/04/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – poprawa pracy klasowej – ciąg geometryczny

Liceum
06/04/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – funkcje trygonometryczne str 156 – 177

Liceum
27/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – strona czynna i bierna

Liceum
27/03/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – język angielski – strona czynna i strona bierna

Liceum
23/03/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – język angielski – rozdział 5

Gimnazjum
24/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – strona bierna

Liceum
24/03/2017

kartkówka: klasa 2 al – język angielski – p. poziom rozszerzony – słownictwo szkoła

Gimnazjum
20/03/2017

kartkówka: klasa 3 al i 3 bl – język polski – ” Inny świat ” i ” Tango ” – wypracowanie klasowe

Gimnazjum
09/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język rosyjski – ćw. 1 i 2 str 25,  ćw.3 str 28, ćw 6 str 29 z zeszytu ćwiczeń

Gimnazjum
06/03/2017

kartkówka: klasa I ag – historia – str 126 – 139

Gimnazjum
16/03/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – ciągi geometryczne

Liceum
13/03/2017

sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – poprawa pracy klasowej – figury podobne

Gimnazjum
20/03/2017

sprawdzian: klasa 2 ag – historia – dział III – wczesna epoka nowożytna – podręcznik str 124 – 195

Gimnazjum
06/03/2017

sprawdzian: klasa III ag – historia – Polska pod zaborami . podręcznik str 182 – 233

Gimnazjum
10/02/2017

sprawdzian: KLASA 1 LO – język angielski  – notatka

Liceum
03/03/2017

sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – PHRASE BANK

Liceum
06/02/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – język angielski – użycie : shoud, hare to, must ( czasowniki modalne)

Liceum
09/02/2017

sprawdzian: klasa 2 ag , 1ag – język rosyjski – liczebniki od 0 – 100 . Podręcznik str 30 + notatka z zeszytu

Gimnazjum
06/02/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – historia – Dział III – Starożytna Grecja – podręcznik str 62 – 125

Gimnazjum
30/01/2017

sprawdzian: klasa 2ag – WOS – dział I System polityczny państwa polskiego  – podręcznik str 6 – 56

Gimnazjum
31/01/2017

sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – figury podobne

Gimnazjum
08/02/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – WOS – Dział : Naród i społeczeństwo – podręcznik  str 48 – 78

Gimnazjum
02/02/2017

sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – Ciągi liczbowe str 105 – 130 – Ciąg arytmetyczny
sprawdzian: klasa 3 ag – język angielski – rozdział 12 – Nauka i technika

Liceum
02/02/2017

sprawdzian: klasa III LO – historia i społeczeństwo – dział : Europa odkrywa świat – podręcznik str 60 – 89
sprawdzian: klasa 2 ag – matematyka – układy równań – podręcznik str 96 – 124

Liceum
25/01/2017

Kartkówka: klasa 2 al – język rosyjski – zaimki przeczące str 19 z podręcznika
sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – rozszerzenie : 1. Równania i nierówności z wartością bezwzględną 2. zadania tekstowe 3. Równania kwadratowe z parametrem
sprawdzian: klasa 3 ag – matematyka – poprawa pracy klasowej : 1. Układy równań 2. Zadania tekstowe 3. Obliczenia procentowe 4. Funkcje

Liceum
26/01/2017

Sprawdzian: klasa 1ag i 2 ag – język rosyjski – czasowniki I koniugacji str 20 – 21; strona 24 ćwiczenie 4 + materiał podyktowany do zeszytu

Gimnazjum
23/01/2017

sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – obliczanie czasu słonecznego i strefowego na podstawie zadań z zeszytu ćwiczeń str 37,40,41,43

Gimnazjum
19/01/2017

sprawdzian: 19.01.- klasa II ag – język angielski – UNIT 7 (crimes, body, Present Perfekt)

Gimnazjum
16/01/2017

sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – 1. Równania i układy równań. 2. Obliczenia procentowe. 3 Zadania tekstowe. 4. Funkcje

Gimnazjum
20/01/2017

Sprawdzian: klasa 1 LO – język angielski – sprawdzian: użycie przedimków: a, an, the, -; słownictwo: transport

Liceum
17/01/2017

Sprawdzian:  klasa 2 LO – historia społeczeństwo – dział III – Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów – podręcznik – str 58-94
Sprawdzian: klasa 1 LO – fizyka – budowa atomu wodoru – str 126 – 147 podręcznik

Liceum
10/01/2017

Sprawdzian: klasa – 3 ag – język angielski – rozdział 11 ( zdrowie )

Gimnazjum
09/01/2017

Kartkówka: klasa 1ag – historia – ” w państwie wojowników „

Gimnazjum
21/12/2016

Sprawdzian: klasa 2 LO – matematyka – podręcznik str 73 – 103

Liceum
19/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 al – język angielski – stopniowanie przymiotników i przysłówków

Liceum
19/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 LO – język niemiecki – MIESZKANIE

Liceum
19/12/2016

Poprawa sprawdzianu: klasa 3 ag – matematyka – str 103 – 133 ” Figury na płaszczyźnie „.

Gimnazjum
15/12/2016

Sprawdzian: klasa 1 ag – język niemiecki :
1. zainteresowania i aktywności w czasie wolnym
2. odmiana czasowników
3. zaimki dzierżawcze 4. zdanie oznajmujące ( szyk prosty i przestawny )

Gimnazjum
15/12/2016

zebranie z rodzicami – o godz. 18.00

Liceum
13/12/2016

Sprawdzian: klasa 3 al – matematyka – zestaw IX – XII

Liceum
13/12/2016

Kartkówka: klasa 3 bl – język niemiecki – Turystyka – zwiedzanie miast, obiekty, zabytki,pytanie o drogę

Liceum
13/12/2016

Sprawdzian: klasa II ag – historia – dział II – podręcznik str 84 – 123

Gimnazjum
09/12/2016

Sprawdzian: klasa 3 bl – matematyka – zestaw V – VIII

Liceum
09/12/2016

Kartkówka: klasa 2al – język niemiecki – Turystyka – zwiedzanie miast, obiekty, zabytki,pytanie o drogę

Liceum
08/12/2016

odbędzie się Szkolny Etap Olimpiady Języka Rosyjskiego

Gimnazjum
08/12/2016

Sprawdzian: klasa 3ag – język rosyjski – str 12 i 13 z podręcznika

Gimnazjum
06/12/2016

Wycieczka do Londyna

Gimnazjum
05/12/2016

Kartkówka: klasa 1 LO – j.angielski – Present Perfekt Simple i Present Perfekt Continuous

Liceum
05/12/2016

Sprawdzian: klasa 3ag – matematyka – figury na płaszczyźnie str 102 – 132

Gimnazjum
01/12/2016

Kartkówka:
klasa 1 ag – język rosyjski – str 16 i 17 z podręcznika
klasa 2 ag – język rosyjski – ćw. 3 strona 66 z podręcznika

Gimnazjum
30/11/2016

Sprawdzian: klasa 3 al, 3 bl, 2 al – język rosyjski – podręcznik str 12 – 13

Liceum
30/11/2016

Sprawdzian: klasa 1ag – fizyka – str 67 – 82

Gimnazjum
28/11/2016

Sprawdzian: klasa III ag – Dział II – ‚ Uratować Rzeczpospolitą ” – podręcznik – str 68 – 107

Gimnazjum
28/11/2016

Kartkówka: klasa 2 ag – geografia – stolice państw europejskich

Gimnazjum
25/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :

przedmioty dodatkowe – 9.00 – 18.00

Liceum
24/11/2016

Sprawdzian: III bl – WOS – I rozdział : Społeczeństwo

Gimnazjum
24/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– j.obcy – 9.00 – podst. – 120 min
– j.obcy – 14.00 – rozsz. – 150 min

Liceum
23/11/2016

egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– matematyka – 9.00 – podst. – 170 min
– matematyka – 14.00 – rozsz. – 180min

Liceum
23/11/2016

Sprawdzian: klasa 1ag – WOS – Dział I str 6 – 45

Gimnazjum
22/11/2016

Egzaminy próbne:
Operon – matury próbne :
– 9.00 – j.polski podst. – 170 min
– 14.00 – j.polski rozsz. – 180 min

Liceum
22/11/2016

Sprawdzian: klasa 2 LO – historia i społeczeństwo – dział II – Za panowania Piastów i Jagiellonów – str 30 – 56

Liceum
21/11/2016

Lekcja historii dla kl.ILO i IILO na Pawiaku w tym spotkanie z byłym więźniem Pawiaka, wyjście po 3-ciej godz. lekcyjnej

Gimnazjum
21/11/2016

Sprawdzian: klasa 1 ag – geografia – Mapa jako źródło informacji geograficznej
Kartkówka:
klasa 2 ag – geografia – Mapa fizyczna Europy
klasa 2 al – geografia rozszerzona – Ruchy Ziemi – zadania

Gimnazjum
17/11/2016

Sprawdzian: klasa 1 LO – matematyka – matematyka – ” Język matematyki ” – podręcznik str 56 – 92

Liceum
15/11/2016

Sprawdzian: klasa III bl – historia – I rozdział podręcznika – Europa i Świat po 1815 r

Gimnazjum
14/11/2016

godz. 11.00 – warsztaty dla uczniów liceum i III gimnazjum w Muzeum Niepodległości : ” Dialogi o Niepodległej … – patriotyzm świadomości młodych warszawiaków”

Gimnazjum
09/11/2016

Sprawdzian z historii: klasa 2 ag – historia – Dział I ” Polska Piastów ” – podręcznik str 8 – 83

Gimnazjum
08/11/2016

Sprawdzian – klasa 3 LO – język niemiecki – jedzenie i picie

Liceum
08/11/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – III bl , 4 i 5 g.lek – I al

Gimnazjum
08/11/2016

PILNE : zebranie z rodzicami o godz. 18.00

Gimnazjum
07/11/2016

Sprawdzian: klasa I LO – Dział Obywatel – podręcznik str 6 – 52

Liceum
07/11/2016

Sprawdzian: klasa 2 ag – matematyka – pierwiastki – podręcznik str 42 – 58

Gimnazjum
04/11/2016

Eliminacje szkolne OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO o godz. 10.00

Liceum
03/11/2016

Kartkówka
klasa 1 LO – język rosyjski – podręcznik str 12 – 15
klasa 1 ag – język rosyjski – słownictwo ćwiczenie 4a str 12 i ćwiczenie 7 str 13
klasa 2 ag – język rosyjski – ćwiczenie 7a i ćwiczenie 9 str 60

Liceum
28/10/2016

klasa 3 ag – biologia – sprawdzian – rozdział I – tematy 1, 2, ,3 , 4 ,

Gimnazjum
26/10/2016

klasa 3 ag – fizyka – prąd elektryczny

Liceum
25/10/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – II ag + III ag , 4 i 5 g.lek – II al

Liceum
18/10/2016

Warsztaty dla klasy I al w MOP ul. Boryszewska 4
Zbiórka pod szkołą godz 7.40
Powrót do szkoły około 10.40
Opiekun Robert Korościk.

Liceum
18/10/2016

w szkole odbędą się warsztaty z cyberprzemocy i profilaktyki uzależnień w następujących terminach :
– 2 i 3 g.lek – I ag , 4 i 5 g. lek – III al

Gimnazjum
10/10/2016

liczby i działania – podręcznik str 10 – 55

Gimnazjum
05/10/2016

Dział I – „Liczby rzeczywiste” – podręcznik str 10 – 55

Gimnazjum
04/10/2016

MAGNET SMART 1 : LEKTION 4 : opisywanie charakteru i wyglądu innych osób; określenie miejsca spotkań; nazwy instrumentów muzycznych .
GRAMATYKA : celownik i biernik

Liceum
03/10/2016

dział I – „Upadek Starego ładu” – podręczni str 8 – 67 .

Gimnazjum
03/10/2016

„Potęgi” – podręcznik str 10 – 42

Gimnazjum
16/09/2016

2A – Sprawdzian z Fizyki
3B – Niezapowiedziana kartkówka z matematyki

Gimnazjum

Nie znaleziono żadnych wydarzeń dla wybranej daty.