28 września 2016

W tej szkole spędziłem sześć lat. Tu ukończyłem gimnazjum i liceum. Obecnie jestem studentem drugiego roku na SGGW.
Od dwóch lat mam najwyższą średnią ocen na tej uczelni.