14 maja 2024

– Nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie. Lubię chodzić do naszej szkoły.