Szkoła podstawowa

 • „Z pasją władaj językami”: język angielski – obowiązkowy oraz 5 języków obcych, nowożytnych do wyboru: jęz. niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski (lektorium, konserwatorium, literatura).
 • „Trenowanie nie tylko umysłu”: WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • 1 godzina pływania
  • 2 godziny ćwiczeń i gier zespołowych
  • 1 godzina zajęć fitness
  • zajęcia na Orliku
 • „Bądź jak Leonardo da Vinci”: ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
  • Muzyka
  • Plastyka
 • „Wzbogacaj swoją wiedzę”: KONSULTACJE I SPOTKANIA
  • 1 godzina w tygodniu konsultacji z umówionym nauczycielem lub ekspertem – to Ty umawiasz spotkanie z nauczycielem lub potrzebnym Ci ekspertem, który prowadzi zajęcia w szkole
  • 1 godzina konsultacji w małych grupach
 • „Masz wybór”: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE PASJE I MOCNE STRONY (przykładowe)
  • Program międzynarodowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination www.kreatywnosc.pl
  • Programy autorskie, projekty międzyprzedmiotowe, międzynarodowe
  • Teatr
  • Fotografia i film
  • Twórcze rozwiązywanie zadań i problemów
  • Koło naukowców
  • I inne zaproponowane przez uczniów i rodziców
 • „Poznaj siebie, zrozum innych”. Warsztaty i spotkania psychologiczne/ pedagogiczne
  • Spotkania, warsztaty jednorazowe i cykliczne, projekty indywidualne i w zespołach klasowych/międzyklasowych
 • „Fascynująca nauka”: Naukę bez schematu, czyli m.in.:
  • Lekcje bazujące na ciekawości poznawczej, na które uczniowie czekają z niecierpliwością, kształtujące kompetencje kluczowe
  • Nauczanie twórcze, poszukujące, problemowe, zróżnicowane i zindywidualizowane (we współpracy z uczelniami, instytucjami, ośrodkiem doskonalenia nauczycieli)
  • Wykłady, warsztaty, fakultety prowadzone również przez zewnętrznych specjalistów
  • Innowacyjne (nowatorskie) projekty
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Wycieczki edukacyjne, projekty realizowane w terenie
  • Dla zainteresowanych: Indywidualny Plan Rozwoju
  • Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Sprawdż warunki rekrutacji