ROK SZKOLNY 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 3 stycznia 2020 r.
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 31 stycznia 2020 r.
8. Egzamin maturalny Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej- formule/komunikaty-i-informacje/)

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
10. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.