25 października 2017
Dzień 2 i 3 listopada 2017 roku ( czwartek i piątek ) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.