10 stycznia 2019

15.01 godz. 9:00 – egzamin humanistyczny – część z przedmiotów: historia oraz wos

15.01 godz. 11:00 – egzamin humanistyczny – część z jęz. polskiego

16.01 godz. 9:00 – egzamin matematyczno-przyrodniczy – część z przedmiotów przyrodniczych

16.01 godz. 11:00 – egzamin matematyczno-przyrodniczy – część z matematyki

17.01 godz. 9:00 – egzamin z jęz. angielskiego – poziom podstawowy

17.01 godz. 11:00 – egzamin z jęz. angielskiego – poziom rozszerzony

Po egzaminach próbnych, lekcje wg. planu