28 sierpnia 2020

1.09 Rozpoczęcie roku szkolnego
2.09 Zebranie z rodzicami ( sprawy związane z covid)
4.11 Dzień otwarty
11.11 Święto Niepodległości ( środa)
16.12 Zebranie z rodzicami, zagrożenia
21.12 Wigilia szkolna/klasowa
22.12 – 6.01 Zimowa przerwa świąteczna
12.01/13.01 Rada klasyfikacyjna
15.01 Rada zatwierdzająca
18.01-31.01 Ferie zimowe
17.03 Zebranie-zagrożenia klasy trzeciej/dzień otwarty
30.03 Śniadanie wielkanocne
31.03 – 6.04 Przerwa wielkanocna
26.04 Rada klasyfikacyjna klasy trzeciej
28.04 Rada zatwierdzająca klasy trzeciej
30.04 Zakończenie roku szkolnego klasy trzeciej
3.05 Święto Konstytucji 3 maja
4.05 – 6.05 Egzaminy maturalne
19.05 Zebranie, zagrożenia
3.06 Boże Ciało
18.06 Rada klasyfikacyjna
22.06 Rada zatwierdzająca
25.06 Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne:
22.12, 4-5.01, 31.03, 4-7.05 (matury + piątek), 4.06(piątek po Bożym Ciele )
Zebrania/dni otwarte:
2.09 – sprawy związane z covid, 4.11 – dzień otwarty, 16.12 – zebranie, zagrożenia
17.03 – zebranie – zagrożenia klasy trzeciej, reszta dzień otwarty, 19.05 – zebranie, zagrożenia