1 marca 2017

Dnia 9.03.2017 r., uczniowie Gimnazjum wychodzą na lekcję warsztatową „Koleją po wiedzę” do Stacji Muzeum. Zbiórka pod Szkołą o godzinie 8:15.

Tematyka zajęć:
– zagrożenia występujące na przejazdach kolejowych oraz w trakcie podróży
– zasady bezpieczeństwa w komunikacji oraz konsekwencje prawne za wybrane wykroczenia i przestępstwa
– udzielanie pierwszej pomocy i czynności ratownicze w związku z zatruciem tlenkiem węgla oraz omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych.

stacja muzeum