8 listopada 2016

Lekcje muzealne a również warsztaty dla uczniów „Patriotyzm wczoraj i dziś” Muzeum Niepodległości – kl ILO, kl.IILO,kl.III a,b LO,3g – 14.11.2016 wyjście po 2-giej godz.lekcyjnej