29 maja 2024

Jak co roku wraz z końcem maja zakończyliśmy czas matur. Nasi abiturienci przystąpili do obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz zdawali maturę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, biologii, chemii i informatyki.