PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM

Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Gimnazjum Nr 37 Im. Stefana Kisielewskiego Warszawa ul. Przy Bażantarni 3 do klasy:

Dane osobowe

Nazwisko:

Numer PESEL:

Imię/imiona:

Telefon domowy:

Data urodzenia:

Dodatkowy telefon:

Miejsce urodzenia:

Adres zameldowania:

Adres zamieszkania:

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:

Rejonowe gimnazjum:

Informacja na temat otrzymanych ocen po I semestrze

Zachowanie:

Religia:

Język polski:

Język obcy:

Matematyka:

Historia:

Przyroda:

Technika:

Podstawy informatyki:

Plastyka:

Muzyka:

Wychowanie fiz.:

Wypełniają rodzice

Język angielski
Język francuski
Język niemiecki Język rosyjski
Język hiszpanski
Klasa ogólna
Klasa dla uczniów z dyslekcją i dysgrafią

Dodatkowe informacje

Religia
Dysleksja
Dysortografia
Dysgrafia

Adres e-mail, na który wyślemy kopię formularza: