9 marca 2018

W dniach 13-15 marca o godzinie 9:00 odbędą się próbne egzaminy maturalne. Po zakończeniu, lekcje wg planu.