11 lutego 2021
Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na rok 2021/2020 dla kandydatów odbywać się będzie po rejestracji telefonicznej w wybranych dniach i godzinach.
Dni otwarte :

17.03 g. 18.00 ; 27.03 g. 12.00 ; 17.04 g. 12.00 ; 19.05 g. 18.00 ; 10.06 g. 18.00