23 kwietnia 2018

W dniu 27 kwietnia, dla uczniów naszej szkoły odbędą się warsztaty profilaktyczne pt. „Uwaga Ulica”. Cel warsztatów to promocja zdrowia. Zakres tematyczny warsztatów to zapobieganie sytuacjom mogącym powodować zagrożenia zdrowia i życia, z uwzględnieniem pomocy przedmedycznej.