Wytyczne dla uczniów dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2020

Wytyczne dla uczniów dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2020:

Środki bezpieczeństwa osobistego:

Organizacją przestrzeni i budynku:

Zalecamy, aby wrażeniami po egzaminie dzielilić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, oraz unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.