4 stycznia 2017
Zebranie z rodzicami zostaje przeniesione z dn. 12.01.2017 na dzień 19.01.2017, godz. 18:00. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.
Pedagog szkolny będzie pełnił dyżur w godzinach 16:30-18:30.