8 grudnia 2017

Dnia 14.12.2017 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Obecność rodziców obowiązkowa.
Pedagog szkolny w tym dniu będzie pełnił dyżur w godzinach 16:30-17:45