4 stycznia 2018
 W dniu 10.01 (środa) odbędzie się zebranie wychowawców z rodzicami o godzinie 17:00.
 Pedagog szkolny będzie prowadził w tym dniu dyżur w godzinach 17:30-18:00