Kreatywna szkola

Program edukacyjny  „ZDOBYWAJ WIEDZĘ, ZDOBYWAJ ŚWIAT” – program skutecznej nauki został przygotowany z myślą o tych dzieciach,  które pragną rozwijać swoje umiejętności edukacyjne w kolejnych latach nauki.  Podczas zajęć uświadamiamy uczniom, jak ważna jest autoprezentacja w kontaktach z innymi, obecnie, a także w przyszłości. Opiekę nad uczniami obejmują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, do których należy wypracowanie u uczniów  własnego stylu uczenia się.

W  najbliższym  czasie  planujemy  zorganizowanie  zajęć, które  odbywają się po lekcjach w szkole.  Spotkania z naszym nauczycielem przeprowadzane są   raz  lub dwa razy w tygodniu, w zależności od podziału godzin dzieci uczestniczących w zajęciach.

Celem programu skutecznej nauki jest:

 • Wypracowanie indywidualnego stylu uczenia się.
 • Korelacja pracy obydwu półkul mózgowych:

ćwiczenia kinezjologiczne.

 • Nauczenie technik skutecznego zapamiętywania:

– ćwiczenia pamięci krótkotrwałej i długotrwałej,

– mnemotechniki.

 • Ćwiczenia wizualizacji wspomagającej skuteczne zapamiętywanie:

– wizualizacje koncentrujące,

– wizualizacje relaksujące,

– wizualizacje motywujące.

 • Zwiększenie poziomu rozumienia czytanego tekstu:

– ćwiczenia zwiększające tempo czytania i poziom zrozumienia

(przeciętne tempo czytania to 250 słów na minutę,  jednak, aby w pełni wykorzystywać możliwości naszego mózgu, powinniśmy czytać co najmniej 500 słów na minutę).

 • Nauczenie szybszego i skutecznego uczenia się:

– metodyczne uczenie się w 5 krokach.

 • Wypracowanie umiejętności pokonywania zmęczenia, niechęci i stresu szkolnego:

– nauka relaksacji i odpoczynku,

– zarządzanie czasem.

 • Rozwój wyobraźni i kreatywności.
 • Rozwój wielu rodzajów inteligencji wg teorii inteligencji wielorakich.

Zajęcia trwają od 5 do 6 miesięcy, realizujemy 40 godzin programu.

Kto  z  Państwa  zainteresował  się  naszym  programem,  proszę  o  kontakt z  koordynatorem  programu  Jolantą  Burchardt  tel. 693 825 531.

 

 

Co oferujemy?

 • Szkoła o profilu ogólnym
 • Kameralne warunki nauczania
 • Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych.
 • W naszej ofercie są:
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski
  • rosyjski
 • Dogodna lokalizacja szkoły (dojazd metrem)

 

 • Uczniowie objęci opieką psychologa szkolnego
 • Stały kontakt z rodzicami – wszystkie problemy rozwiązywane są z pomocą psychologa szkolnego
 • Indywidualizacja nauczania
  W liceum oferujemy dodatkowe fakultety dla uczniów mających określone zainteresowania.
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
 • Dodatkowe zajęcia z przedmiotów kierunkowych (przygotowanie do egzaminów)