Rekrutacja 2024-2025

Naszą ofertą edukacyjną nie jest założenie o efektywności uczenia (się) uczniów przez przyswajanie wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, lecz jej odkrywanie, konstruowanie i wykorzystywanie w praktyce przez uczniów.

Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na rok 2024/2025 dla kandydatów odbywać się będzie po rejestracji telefonicznej w wybranych dniach i godzinach.

Dni otwarte :

23 maja 2024 r godz. 18.00

6 czerwca 2024 r godz. 18.00

13 czerwca 2024 r. godz. 18.00

Dodatkowo prowadzimy rekrutację uzupełniającą


 • Kl. II i III Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 61

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na indywidualne spotkanie.
Zadzwoń do sekretariatu szkoły, tel. 22 648 59 14, 22 649 94 85,
tel. kom. 507 152 651, 603 927 324

Zadzwoń i umów się na rozmowę

Klasy Licealne

oferujemy:

 • przyjazną, życzliwą atmosferę w klasach do 18 osób
 • uczeń sam decyduje o profilu nauczania wybierając dowolne przedmioty na poziomie rozszerzony w klasie pierwszej ( elastyczność)
 • zapewniamy naukę języków obcych w wymiarze 4 godzin tygodniowo : język angielski w podziale na grupy zaawansowania ( obowiązkowy język angielski i do wyboru język niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski.
 • lekcje religii, a dla uczniów, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki.
 • wycieczki krajowe i zagraniczne9m.in.Kraków, Wrocław, Gdańsk, Londyn, Barcelona.
 • kadra pedagogiczna to nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora maturalnego, od lat związani ze szkołą. Troszczą się nie tylko o poziom intelektualny uczniów, ale także o ich rozwój duchowy i emocjonalny. Są wymagający, ale także serdeczni, pomocni, życzliwi i bardzo tolerancyjni.
 • stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną ( wszystkie problemy rozwiązywane są z pomocą psychologa szkolnego) .
 • angażowanie uczniów w działalność charytatywną.
 • dostępność – łatwy kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • ciepła, życzliwa, pomocna pomoc sekretariatu
 • dogodną lokalizację – szkoła istnieje od 30 lat w tej samej lokalizacji
 • indywidualizację procesu nauczania dostosowaną do predyspozycji ucznia ( zajęcia indywidualne)
 • traktowanie uczennic i uczniów partnersko, z szacunkiem
 • opiekę i empatię ze strony zespołu psychologiczno – pedagogicznego

Zapraszamy tych , którzy:

 • myślą poważnie o nauce i przyszłości
 • będą współtworzyć kulturalną, życzliwą atmosferę szkoły.
 • są tolerancyjni i mają wysokie wymagania wobec siebie i innych.

Formalności

Wpisowe: 600 zł

Ściągnij podanie

opinie Uczniów

– Super miła i życzliwa Pani Krysia z sekretariatu.

Uczeń klasy III

– Dyrekcja i nauczyciele reagują natychmiast, jeśli ktoś się niewłaściwie zachowa.

Rodzice ucznia a klasy II LO

– Nauczyciele naprawdę słuchają co mam do powiedzenia. Jeśli potrzebuje dodatkowej pomocy, otrzymuje ją od moich nauczycieli.

Uczeń klasy IV

– Nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie. Lubię chodzić do naszej szkoły.

Uczeń z klasy I LO

– Głos ucznia i rodzica naprawdę się liczy. Nikt nie jest anonimowy, bardzo przyjemna atmosfera.

Rodzic ucznia klasy III LO

– „ Wspólnota” ponieważ uważam, że zarówno licealiści jak i nauczyciele tworzą zgraną, szanującą się grupę.

Rodzice uczennicy I LO

– Super szkoła, szkoda tylko że nauczyciele zadają prace domowe.

Uczeń klasa III

Co oferujemy?

 • Szkoła o profilu ogólnym
 • Kameralne warunki nauczania
 • Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych.
 • W naszej ofercie są:
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • włoski
  • rosyjski
 • Dogodna lokalizacja szkoły (dojazd metrem)

 

 • Uczniowie objęci opieką psychologa szkolnego
 • Stały kontakt z rodzicami – wszystkie problemy rozwiązywane są z pomocą psychologa szkolnego
 • Indywidualizacja nauczania
  W liceum oferujemy dodatkowe fakultety dla uczniów mających określone zainteresowania.
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców
 • Dodatkowe zajęcia z przedmiotów kierunkowych (przygotowanie do egzaminów)