Plan lekcji

Plan zajęć - rok szkolny 2023/24
61 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego

Sheet 1 (Arkusz2)


Wychowawca p. Bochdankiewicz p. Rosłoniec p. Naczas p. Majewski p. Korościk p. Hipsz p. Feceneć
PN.lp. Kl I A S.14 KL I B S.9 KL II A S.15 KL II B S.4 KL II C S.20 KL II D S.8 KL III A S.5
0 7.30-8.15 j. wloski geografia historia R historia R geografia R
1 8.20-9.05 j.angielski j.wloski geografia R j.polski historia R / matematyka R historia R / matematyka R geografia R
2 9.15-10.00 j.angielski geografia geografia j.polski historia R historia R matematyka
3 10.10-10.55 matematyka historia j.hisz / j.wloski geografia j.polski matematyka (do 14.02) j. angielski
4 11.05-11.50 matematyka j.niemiecki j.hisz / j.wloski historia j. polski matematyka (do 14.02) j. angielski
5 12.00-12.45 j.polski matematyka j. angielski gr. I / gr. II j. angielski gr. I / gr. II j.hiszpanski gr. V / j.wloski j.hiszpanski gr. V / j.wloski j. polski
6 13.00-13.45 j.polski matematyka j. angielski gr. I / gr. II j. angielski gr. I / gr. II j.hiszpanski gr. V / j.wloski j.hiszpanski gr. V / j.wloski j. polski
7 13.55-14.40 WF j.angielski biologia wf j.polski R / matematyka R / WF matematyka R / WF chemia R / j. polski R
8 14.50-15.35 WF j.angielski biologia wf j.polski R / matematyka R / WF matematyka R / WF chemia R / j. polski R
9 15.40-16.25 WF j.polski matematyka wf j. angielski gr. I j. angielski gr. I chemia R / j. polski R
WT.lp.
0 7.30-8.15 religia / etyka religia / etyka wos R wos R / j. niemiecki geografia R
1 8.20-9.05 religia / etyka / fiz R / ch R religia / etyka wos R wos R / j. niemiecki / religia religia / geografia R
2 9.15-10.00 historia chemia religia / etyka / fiz R religia / etyka j. hiszpanski gr. V j. niem / j. hiszp gr. V / religia religia
3 10.10-10.55 religia / etyka religia / etyka chemia j. hiszpanski / j. niemiecki matematyka j. polski hist i spol
4 11.05-11.50 filozofia informatyka chemia j. hiszpanski / j. niemiecki matematyka j. polski hist i spol
5 12.00-12.45 edb edb historia matematyka biologia R biologia R j. polski F
6 13.00-13.45 informatyka filozofia wos matematyka edb edb j. polski F
7 13.55-14.40 fizyka R matematyka geogr R informatyka religia / etyka religia / etyka biologia R / wos R
8 14.50-15.35 religia / etyka religia / etyka mat R / biologia R / wos R
9 15.40-1625 g. wychowawcza mat R / biologia R
ŚR.lp.
0 7.30-8.15 j. niemiecki (MikoBaj) fizyka R / chemia R fizyka R / chemia R Wos R
1 8.20-9.05 geografia R j. niemiecki (MikoBaj) chemia R / j.francuski fizyka R / chemia R fizyka R / chemia R Wos R
2 9.15-10.00 geografia zajcia humanistyczne j.francuski / j. niem chemia fizyka R / chemia R / wos R fizyka R / chemia R / wos R
3 10.10-10.55 chemia R zajcia humanistyczne edb edb hist i spol matematyka chemia R / geogr R / j. francuski
4 11.05-11.50 chemia wos j niemiecki hist i spol matematyka j. francuski
5 12.00-12.45 j. hiszpanski wos historia matematyka j. angielski gr. II / j. hiszp (Stefan) j. angielski gr. II j. polski
6 13.00-13.45 j. hiszpanski historia j. polski matematyka j. angielski gr. II / j. hiszp. (Stefan) j. angielski gr. II
7 13.55-14.40 wos j.polski matematyka fizyka j. hiszpanski gr. IV j. polski
8 14.50-15.35 matematyka biologia R j. polski j. hiszpanski gr. IV j. polski
9 15.40-16.25 j.polski j. hiszpanski gr. IV matematyka
CZ.lp.
0 7.30-8.15 j. niemiecki biologia R biologia R / j. francuski hist R
1 8.20-9.05 j. niemiecki biologia R / przyroda przyroda/ biologia R/ j.francuski j. pol R/hist R
2 9.15-10.00 j. polski j. niemiecki biologia R / przyroda przyroda / biologia R/ j. francuski
3 10.10-10.55 j. niemiecki j. polski chemia matematyka hist i spol biologia R / przyroda
4 11.05-11.50 j. niemiecki j. polski podst. przedsiebiorczosci matematyka hist i spol biologia R / przyroda
5 12.00-12.45 fizyka historia informatyka wos j. angielski gr II j. angielski gr II
6 13.00-13.45 historia fizyka podst. przedsiebiorczosci wos j.ang R j.ang R
7 13.55-14.40 matematyka WF WF fizyka j.ang R / WF j.ang R / WF
8 14.50-15.35 g.wych WF WF j. ang R /WF j. ang R /WF j.ang R
15.40-16.25 matematyka R j.ang R
PT.lp. godz.
0 7.30-8.15 biologia R j.rosyjski gr.II / j. polski R / geogr R geogr R j. angielski R
1 8.20-9.05 j. polski matematyka j. rosyjski gr. II / geogr R geogr R j. angielski
2 9.15-10.00 biologia R matematyka fizyka j.polski j. rosyjski gr. II / geogr R geogr R j. angielski
3 10.10-10.55 biologia j. angielski geografia historia j. polski j.polski matematyka
4 11.05-11.50 biologia j. angielski fizyka historia j. polski j.polski matematyka
5 12.00-12.45 j. angielski j. polski matematyka biologia j. angielski gr. I j. angielski gr. I hist R/j. hiszp
6 13.00-13.45 j. angielski j. polski matematyka biologia j. angielski gr. I j. angielski gr. I hist R/j. hiszp
7 13.55-14.40 j.polski biologia j. angielski gr. I / gr. II j. angielski gr. I / gr. II j. hiszp gr. IV / j. rosyjski gr. I matematyka (od 15.02) /mat R
8 14.50-15.35 j.polski biologia j. angielski gr. I / gr. II j. angielski gr. I / gr. II j. hiszp gr. IV / j. rosyjski gr. I matematyka (od 15.02) mat R
9 15.40-16.25 j.polski j. hiszp gr. IV