5 kwietnia 2017
Data Wydarzenie

12.04.2017, godz. 11:00-12:00

Klasowe Śniadanie Wielkanocne

13.04-18.04.2017

Wielkanocna Przerwa Świąteczna

19-21.04.2017

Egzamin Gimnazjalny Klasy 3

(uczniowie klas I ag, II ag, I al, II al, III al, III bl – zajęcia odwołane)

28.04.2017, godz. 10:00

Zakończenie roku szkolnego klas III al, III bl

2.05.2017

Dzień wolny od zajęć szkolnych

4.05, 5.05,
8.05.2017

Egzamin maturalny (uczniowie klas I ag, II ag, IIIag, I al, II al – odwołane)

25.05.2017, godz. 18:00

Zebranie z rodzicami. Propozycje ocen końcoworocznych

16.06.2017

Dzień wolny od zajęć szkolnych

23.06.2017, godz. 10:00

Zakończenie roku szkolnego