18 sierpnia 2017
Wydawnictwo Autorzy Tytuł Tytuł i autor programu Szkolny numer programu
1. Język polski Nowa Era M.Chmiel, A. Cisowski, J.Kościerzyńska, H.Kusy. A. Wróblewska Ponad słowami cz. I i cz. II

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Język włoski
5. Język rosyjski
6 Język francuski
7. Język hiszpański
8. Filozofia

 

Nowa Era M.Bokiniec

S.Zielka

Spotkania z filozofią .Podręcznik do filozofii dla LO i technikum. Zakres podstawowy
9. Historia Nowa Era

 

Marcin Pawlak

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Podręcznik do historii dla LO i technikum.

Zakres podstawowy

 

 

 

 

10. WOS Nowa Era A.Janicki, J.Kięczkowska

M.Menz

W centrum uwagi 1. podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
11. Chemia Nowa Era

 

m.Litwin, Sz. Styka- Wlazło, J.Szymońska

 

To jest chemia 1 zakres rozszerzony

dla LO i technikum

 

 

12. Matematyka Podkowa

 

A.Cewe, M.Krawczyk,

H.Nahorska

Matematyka 1

Podręcznik + zbiór zadań

Zakres podstawowy i rozszerzony

13. Fizyka
14. Geografia Nowa Era

 

R.Malarz, M.Więckowski Oblicza geografii 1 . zakres podstawowy
15. Biologia  

 

 

 

16. Informatyka

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa I cl , 4 – letnie – klasa humanistyczna

Wydawnictwo Autorzy Tytuł Tytuł i autor programu Szkolny numer programu
1. Język polski Nowa Era M.Chmiel, A. Cisowski, J.Kościerzyńska, H.Kusy. A. Wróblewska Ponad słowami cz. I i cz. II

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Język włoski
5. Język rosyjski
6 Język francuski
7. Język hiszpański
8. filozofia Nowa Era M.Bokiniec

S.Zielka

Spotkania z filozofią .Podręcznik do filozofii dla LO i technikum. Zakres podstawowy
9. Historia Nowa Era

 

R.Kulesza

K.Kowalewski

Zrozumieć przeszłość

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

 

 

 

 

10. WOS Nowa Era A.Janicki, J.Kięczkowska , M.Menz W centru uwagi 1. Podręcznik do wos – u dla LO i technikum. Zakres rozszerzony
11. Chemia Nowa Era

 

R.Hassa, A. Mrzigod,J.Mrzigot

 

To jest chemia 1 .

Zakres podstawowy dla LO i technikum

 

 

12. Matematyka Podkowa

 

A.Cewe, M.Krawczyk,

H.Nahorska

Matematyka 1

Podręcznik + zbiór zadań zakres podstawowy

13. Fizyka
14. Geografia Nowa Era

 

R.Malarz, M.Więckowski Oblicz geografii 1 Zakres podstawowy
15. Biologia  

 

 

 

16. informatyka

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61
Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa I al. 3-letnie

Wydawnictwo Autorzy Tytuł Tytuł i autor programu Szkolny numer programu
1. Język polski Nowa Era

 

M.Chmiel,

A.Równy

„ Ponad słowami „

klasa I ( cz. I i II )

Ponad słowami – program nauczania j. polskiego dla LO  

 

2. Język angielski Nowa Era

 

J. Naunton

A. Łubecka

New Me 2 Student’s book+ workbook Program nauczania j. angielskiego w LO
3. Język niemiecki Lektor Klett

 

Giorgio Motta Exakt fur Dich
4. Język włoski Edilingua

 

T.Marin

A.Albano

  Progtetto italiano
5. Język rosyjski PWN

 

M.Wiatr – Kmieciak Wot i my 1 Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnycg
6 Język francuski WSiP

 

FrancoFolie 1 Program nauczania j.francuskiego w szkołąch ponadgimnazjalnych. R Kucharczyk
7. Język hiszpański Draco

 

Małgorzata Spychała Descubre A 1 . 1
8. Historia Nowa Era

 

Roszak , Kłaczkow Poznać przeszłość Wiek XX w

zakres podst.

 

 

 

 

9. WOS Nowa Era    W centrum uwagi – zakres podstawowy Program nauczania Wos w szkole ponadpodstawowej. Zakres podstawowy” W centrum uwagi”
10. Chemia Nowa Era

 

 

 

R. Hassa

Mrzigot

J. Mrzigot

 

To jest chemia – poziom podst. Program nauczania chemii w zakresie podst. Dla szkół ponadpodstawowych

 

 

 

11. Matematyka Nowa Era

 

MATeMAtyka Matematyka 1 zakres podstawowy+ Program nauczania matematyki w LO – zakres podtaowowy
12. Fizyka Zamkor

 

   Pod redakcją Fijałkowskiej Świat fizyki
13. Geografia Nowa Era

 

R.Uliszak

K.Wilderman

Oblicza geografii Oblicza geografii – zakres podstawowy
14. Biologia  

Nowa Era

 

 

E.Bonar

W.Krzesiowiec – Jeleń

S.Czechowski

Biologia na czasie – zakres podstawowy

+ karty pracy

 

 

 

 

15.. Podstawy przedsiębiorczości Nowa Era Krok w przedsiębiorczość
17. Etyka

 

.
18. Religia
19. Elementy prawa
20. WOK Nowa Era m.Bokiniec, B.Foryszkiewicz, J.Michałowski, M.Socha i inni Spotkanie z kulturą Spotkanie z kulturą – program nauczania wiedzy o kulturze dla LO

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61
Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa II al.

L.p. Przedmiot Wydaw. Autorzy Tytuł Tytuł i autor programu Szkolny numer programu
Nowa Era

 

M.Chmiel,

A.Równy

„ Ponad słowami „ klasa 2 cz. I i II  
2. Język angielski Nowa Era

 

M. Inglot, I. Michalak Destination Matura 2015. Repetytorium maturalne z jęz. Angielskiego p. podstawowy  
3. Język niemiecki Lektor Klett

 

Giorgio Motta Exakt fur Dich 1;2  
4. Język hiszpański Draco

 

Małgorzata Spychała Descubre A 1,2

Descubre A 1,2

 

 

 

 

5 Język włoski Edilingua

 

T.Marin

A.Albano

Progtetto italiano  
6. Język francuski WSiP

 

FrancoFolie 1 , 2 ( kontynuacja )  
7. Język rosyjski PWN

 

Wiatr , Kmieciak Wot i My 2 – podręcznik  
8. Matematyka Nowa Era

 

Matematyka 2 – zakres podstawoy Program nauczania matematyki w LO

W.Babiński L. ChańkoJ.Czarnowska

 

 
9. Matematyka rozszerzona Nowa Era Matematyka 2 – zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

10. Historia i społeczeństwo Nowa Era Poznać Przyszłość – wątki . Ojczysty Panteon. Rządzący – rządzenie  
11. Historia rozszerzona

 

Nowa Era R.Kulesza , K.Kowalewski

P.Klint, P. Galik

„ Zrozumieć przeszłość „ cz. I , cz. II  
12. Historia filozofii Operon M.Gajewska Filozofia I – Podręcznik. Zakres rozszerzony. liceum  
13. WOS rozszerzony Nowa Era A.Janicki

J. Kięczkowska

M. Menz

W centrum uwagi cz. I  
14. Geografia rozszerzona Nowa Era

 

R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii 1  
15. Chemia rozszerzona Nowa Era

 

M. Litwin

Sz.Styka- Wlazło

J. Szymańska

To jest chemia 1 zakres rozszerzony To jest chemia

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym w LO

16. Przyroda Nowa Era

 

Przyroda część 1 i 2  
17. Informatyka

 

18. Etyka

 

19. Religia
20. Biologia rozszerzona Nowa Era

 

 

Biologia na czasie 1 + maturalne karty pracy 1 i 2

 

 
21. Fizyka rozszerzona Nowa Era Zbiór zadań  

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61
Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2019/2020:
Klasa III abl.

L.p. Przedmiot Wydawnictwo Autorzy Tytuł Tytuł i autor programu Szkolny numer programu
1. Język polski  

Nowa Era

 

 

M.Chmiel,

A.Równy

E. Nurkowski – Traugutt

„ Ponad słowami „ klasa 3  
2. Język angielski Nowa Era Repetytorium maturalny z j. angielskiego p. podstawowy Program nauczania j.ang. dla szkół ponadpodstawowych – z.podst  
3. Język niemiecki Lektor Klett Giorgio Motta Exakt furDich 2;3  
4. Język włoski Edilingua

 

T.Marin

A.Albano

Progtetto italiano junior ( 2 i 3 )  
5. Język rosyjski PWN M.Wiatr – Kmiecicka

S.Wujec

Wot i my 3  
6. Język hiszpański

 

Draco    Descubre A1.2  
7. Język francuski WSiP

CLE inter nationale

 

J.Gierardet

   Francofole 2

 

roz.ECHO 2 edycja B1.1

 

 

 

 

 

 

8. Matematyka Nowa Era

 

Matematyka 3 – zakres podstawowy  
9. Matematyka rozszerzona

 

Oficyna Edukacyjna Pazdro Matematyka 2 , 3 – zakres rozszerzony  
10. Historia rozszerzona Nowa Era

 

P. Galik

J. Kłaczow

A. Zielińska

Zrozumieć przeszłość cz. III i IV  
11. Historia filozofii Operon M. Gajewska

K. Sobczak

Filozofia I  
12. Historia i społeczeństwo Nowa Era

 

K.Kłodziński

J. Centek

Poznać świat – „ Europa i świat „

Poznać przeszłość – „Wojna i wojskowość „

 
13. Chemia rozszerzona Nowa Era

 

M.Litwin

Sz.Styka – Wlazło

J.Szymańska

To jest chemia 2 zakres rozszerzony To jest chemia – program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum  
14. Biologia rozszerzona

 

Nowa Era Biologia na czasie 2 i 3 + maturalne karty pracy  
15. Geografia rozszerzona

 

Nowa Era

 

R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii 1 Oblicz geografii  
16. Fizyka rozszerzona

 

17. Informatyka rozszerzona

 

 

18. WOS – rozszerzony Nowa Era L. Czechowska

Janicki

A.      K.Święcicki

W centrum uwagi cz. II    
19. WOK  

 

20. Etyka
21.. Religia

 

22. Podstawy przedsiębiorczości

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61

im. Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Klasa II c LO – 3-letnia

L.p.

Przedmiot

Wydaw.

Autorzy

Tytuł

Tytuł i autor programu

Szkolny numer programu

1. Języka polski

Nowa Era

M.Chmiel,

A.Równy

Ponad słowami „ klasa 2 cz. I i II

2.

Język angielski

Nowa Era

M. Inglot, I. Michalak

Destination Matura 2015. Repetytorium maturalne z jęz. Angielskiego p. podstawowy i poziom rozszerzony

3.

Język niemiecki

Lektor Klett

Giorgio Motta

Exakt fur Dich 1;2

4.

Język hiszpański

Draco

Małgorzata Spychała

Descubre A 1,2

Descubre A 1,2

5

Język włoski

Edilingua

T.Marin

A.Albano

Progtetto italiano

6.

Język francuski

WSiP

FrancoFolie 1 , 2 ( kontynuacja )

7.

Język rosyjski

PWN

Wiatr , Kmieciak

Wot i My 2 – podręcznik

8.

Matematyka

Nowa Era

W.Babiński L. ChańkoJ.Czarnowska

Matematyka 2 – zakres podstawoy

Program nauczania matematyki w LO

9.

Matematyka rozszerzona

Nowa Era

Matematyka 2 – zakres rozszerzony

10.

Historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać Przyszłość – wątki . Ojczysty Panteon. Rządzący – rządzenie

11.

Historia rozszerzona

Nowa Era

R.Kulesza , K.Kowalewski

P.Klint, P. Galik

Zrozumieć przeszłość „ cz. I , cz. II

12.

Filozofia

Operon

M.Gajewska

Filozofia I – Podręcznik. Zakres rozszerzony. liceum

13.

WOS rozszerzony

Nowa Era

A.Janicki

J. Kięczkowska

M. Menz

W centrum uwagi cz.1

14.

Geografia rozszerzona

Nowa Era

R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii

15.

Chemia rozszerzona

Nowa Era

M. Litwin

Sz.Styka- Wlazło

J. Szymańska

To jest chemia zakres rozszerzony

To jest chemia

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym w LO

16.

Przyroda

Nowa Era

Przyroda część 1 i 2

17.

Informatyka

18.

Etyka

19.

Religia

20.

Biologia rozszerzona

Nowa Era

Biologia na czasie 1 + maturalne karty pracy 1 i 2

21.

Fizyka rozszerzona

Nowa Era

Zbiór zadań

Podręczniki dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61

im. Stefana Kisielewskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Klasa II d LO – 3-letnia

L.p.

Przedmiot

Wydaw.

Autorzy

Tytuł

Tytuł i autor programu

Szkolny numer programu

1. Języka polski

Nowa Era

M.Chmiel,

A.Równy

Ponad słowami „ klasa 2 cz. I i II

2.

Język angielski

Nowa Era

M. Inglot, I. Michalak

Destination Matura 2015. Repetytorium maturalne z jęz. Angielskiego p. podstawowy i p. rozszerzony

3.

Język niemiecki

Lektor Klett

Giorgio Motta

Exakt fur Dich 1;2

4.

Język hiszpański

Draco

Małgorzata Spychała

Descubre A 1,2

Descubre A 1,2

5

Język włoski

Edilingua

T.Marin

A.Albano

Progtetto italiano

6.

Język francuski

WSiP

FrancoFolie 1 , 2 ( kontynuacja )

7.

Język rosyjski

PWN

Wiatr , Kmieciak

Wot i My 2 – podręcznik

8.

Matematyka

Nowa Era

W.Babiński L. ChańkoJ.Czarnowska

Matematyka 2 – zakres podstawowy

Program nauczania matematyki w LO

9.

Matematyka rozszerzona

Nowa Era

Matematyka 2 – zakres rozszerzony

10.

Historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać Przeszłość – wątki . Ojczysty Panteon. Rządzący – rządzenie

11.

Historia rozszerzona

Nowa Era

R.Kulesza , K.Kowalewski

P.Klint, P. Galik

Zrozumieć przeszłość „ cz. I , cz. II

12.

Filozofia

Operon

M.Gajewska

Filozofia I – Podręcznik. Zakres rozszerzony. liceum

13.

WOS rozszerzony

Nowa Era

A.Janicki

J. Kięczkowska

M. Menz

W centrum uwagi cz. I

14.

Geografia rozszerzona

Nowa Era

R.Uliszak

K.Wiederman

Oblicza geografii 1

15.

Chemia rozszerzona

Nowa Era

M. Litwin

Sz.Styka- Wlazło

J. Szymańska

To jest chemia 1 zakres rozszerzony

To jest chemia

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym w LO

16.

Przyroda

Nowa Era

Przyroda część 1 i 2

17.

Informatyka

18.

Etyka

19.

Religia

20.

Biologia rozszerzona

Nowa Era

Biologia na czasie 1 + maturalne karty pracy 1 i 2

21.

Fizyka rozszerzona

Nowa Era

Zbiór zadań