25 stycznia 2017

Zapraszamy na dni otwarte :

16.03 – godz. 18.00
22.04 – godz. 12.00
25.05 – godz. 18.00
10.06 – godz. 12.00
24.06 – godz. 12.00

Przyjęcie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – interesują nas Twoje umiejętności – dlatego oceny, które są zwykle odzwierciedleniem wiedzy encyklopedycznej nie są głównym kryterium w procesie rekrutacji.

Oferujemy :

  1. Kształcenie w klimacie życzliwości i akceptacji, przyjaznej atmosferze
  2. Obowiązkowo nauka dwóch języków obcych
    1. języka angielski – 4 godziny tygodniowo na wszystkich poziomach
    2. do wyboru drugi język – 3 godziny tygodniowo :

Język francuski
Język hiszpański
Język włoski
Język niemiecki
Język rosyjski

Dodatkowo :

  1. zajęcia terapeutyczne z psychologiem – autorski program doskonalenia umiejętności umysłowych
  2. zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zespołem Aspergera
  3. koła zainteresowań – w zależności od potrzeb uczniów
  4. bogatą ofertę edukacji kulturalnej – teatr, muzea, kina, wycieczki krajowe i zagraniczne