12 marca 2020

W związku z decyzją rządu, od 12.03.2020 do 27.03.2020 r. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na terenie Szkoły. Jednocześnie informujemy, że prowadzić będziemy kształcenie na odległość.


Prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości w systemie Librus, a także przesłanie drogą elektroniczną adresów e-mail Państwa dzieci.


Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Oświaty okres przerwy w nauczaniu nie może być traktowany jak ferie. Zwracamy się z apelem o przebywanie młodzieży w tym czasie w domach i wykorzystanie tego okresu na wykonywanie zadań zlecanych przez nauczycieli oraz naukę. Ważne jest zminimalizowanie kontaktów i unikanie sytuacji, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa. W związku z tym prosimy, aby Państwo kontrolowali miejsca, w których przebywają dzieci a także tłumaczyli, że jest to czas „kwarantanny społeczeństwa”.


W ciągu najbliższych dni otrzymacie Państwo informacje od nauczycieli dotyczące zasad i sposobów nauczania na odległość.  W godzinach trwania lekcji, uczniowie powinni być do dyspozycji nauczyciela, z którym planowo powinni mieć lekcje w szkole.